Polder expansiestuk

Polderstukken worden o.m. toegepast bij instabiele ondergrond, korte leidingen (“leidingstompen”) en bij bevestiging van de riolering aan de fundering. Dit expansiestuk zorgt er voor dat er geen spanning op de leidingen komt en dat zo de zettingen of verschuivingen van de grond worden opgevangen.

Polder expansiestuk

Het Polder expansie stuk kan de hieronder vermelde maximale klink opvangen. Voor aansluitingen op de binnenriolering dient het expansiestuk voldoende buiten de fundering te steken. Bij voldoende verval kan het expansiestuk ook onder de fundatiebalk geplaatst worden.

Maatvoering Versleep lengte Maximale klink
110 mm 790 mm 779 mm
125 mm 816 mm 720 mm
160 mm 1350 mm 720 mm
200 mm 1145 mm 1037 mm