HSF RVS gevelplaten t.b.v. gas mantelbuis

De combinatie van aansluitleiding en funderingsdoorvoer moet een veilige gasvoorziening waarborgen. Voor een gegarandeerde werking van het ontspanningselement, die uitsluitend door de netbeheerder aangebracht wordt, is een correcte bouwkundige voorziening vereist om de aansluitleiding aan de woning te verbinden. N.B. Onder een correcte bouwkundige voorziening, wordt verstaan een invoerbocht 63 mm, die over voldoende afstand dragend is en in de fundering is gefixeerd. 

HSF RVS gevelplaten t.b.v. gas mantelbuis

Nieuwbouw situaties waarin de bouwkundige voorziening niet voldoende is, zijn als volgt te herkennen:

  1. Er is een invoerbocht aanwezig in de fundering, maar deze is niet gefixeerd aan de fundering.
  2. Er is een invoerbocht onder de fundering doorgevoerd, maar het uiteinde is niet gefixeerd aan deze fundering.
  3. Er is geen invoerbocht aanwezig.

 

Bepaal via het volgende document welke gevelplaat u dient toe te passen : Gevelplaat model keuze

( Dit document is ook te downloaden bij onze Downloads ) 

 

Indien de bouwkundige voorziening ontbreekt, of van onvoldoende kwaliteit is, dient een HSF Gevelpassage toegepast te worden. Deze gevelpassage brengt de bouwkundige voorziening op het vereiste niveau. Voor het verantwoord aansluiten van nieuwbouw woningen in zakkend gebied, wordt een ontspanningselement gebruikt, die uitsluitend door de netbeheerder wordt aangebracht. De constructie vangt de optredende belastingen op en voorkomt dat deze doorgegeven worden aan het in de woning gelegen deel van de aansluitleiding.

 

De constructie van de geheel in roestvast staal uitgevoerde gevelpassage voldoet aan de eisen van het bouwbesluit, beschreven in de NEN 2768, KIWA/GASTEC keuringseis KE 201 en de resultaten van het door Deltares (GeoDelft) uitgevoerde praktijk onderzoek. De keuze voor roestvast staal wordt mede bepaald door de agressieve condities in de bodem, waarbij bijvoorbeeld een elektrolytische aantasting van metaal optreedt.

  

Gevelpassage met en zonder achterplaat

Op de achterzijde van de HSF gevelpassage is een afdichtring aangebracht. Deze dient voor de gasbelemmerende afdichting op een gladde betonnen funderingsbalk. Indien door omstandigheden de afdichtring op de HSF gevelpassage niet voldoende afdicht, kan de ruimte achter de plaat gevuld worden met behulp van een 2 componenten PUR schuim, in overleg met desbetreffende Netbeheerder. Indien de invoerbocht onder de fundering is doorgevoerd (maaiveld < 500 mm), moet de gevelpassage middels een zogenaamde roestvast stalen achterplaat aan deze fundering bevestigd worden. N.B. De ruimte tussen de HSF gevelpassage en mantelbuis moet door de bouwaannemer gasbelemmerend gemaakt worden. De verantwoordelijkheid voor het gasbelemmerend maken berust bij de bouwaannemer.

 

Optredende belastingen
Bij een correcte aansluiting van het gasvoerende systeem op de gevel zal het onderstaande krachtenspel ontstaan. Vanuit het door Deltares (GeoDelft) uitgevoerde praktijkonderzoek zijn de volgende krachten vastgesteld.

Fc Horizontaal ( NEN 2768 ) = 60 [kgf]
Fb Verticaal ( NEN 2768 ) = 400 [kgf]

De stijfheid van de gevelpassage constructie zorgt voor een minimale hoekverdraaiing van max. 3 graden t.o.v. de horizontaal. Hiermee is een correcte werking van het HSF systeem gewaarborgd. Voor een juiste montage verwijzen wij U naar de HSF montage instructies.

 

Type aansluiting netbeheerder

In geval van een invoerbocht kan met een polyethyleen leidingconstructie de aansluiting in de woning gemaakt worden. In de overige situaties moet een gasleiding met mantelbuis constructie worden gebruikt.

Voor de diverse typen aansluitleidingen zijn door HSF specifieke gevelpassages ontwikkeld die ervoor zorgen dat er voor elke situatie een veilige oplossing gerealiseerd kan worden.

Artikelnummer Omschrijving
87346814 R.V.S. Gevelplaat & Aansluitkop voor gasmantelbuis 63mm en funderingsgaten 80 – 90 – 100 & 110mm

 

Indien men onder de fundering door gaat dient men de 87446752 of 87446753 separaat bij te bestellen.

 
87446752
Gevelpassage montageplaat 63mm welke onder fundering wordt aangebracht in combinatie met art. nr. 87346814

 

Let op artikel 87346814 (hoofdartikel) dient separaat besteld te worden.

 
87446753
Gevelpassage montageplaat 63mm welke onder fundering wordt aangebracht in combinatie met art. nr. 87346814 – kort model

 

Let op artikel 87346814 (hoofdartikel) dient separaat besteld te worden.