Tibuplast producten voor bouw- en installatie

Tibuplast BV • De Zwingel 1 • 4926 DC • Lage Zwaluwe • Telefoon: 040 - 280 23 61 • Fax: 040 280 23 62 • Email: info@tibuplast.nl

Tibuplast producten voor bouw- en installatie

Invoerbochten

Instortkokers t.b.v. waterdichte en gasdichte doorvoeringen

Tibuplast levert instortkokers t.b.v. waterdichte en gasdichte doorvoeringen. Neem voor meer informatie contact met ons op: info@tibuplast.nl

Instortsystemen t.b.v. kabeldoorvoeringen water- en gasdicht

Tibuplast levert instortsystemen t.b.v. kabeldoorvoeringen water- en gasdicht. Neem voor meer informatie contact met ons op: info@tibuplast.nl

Meterkastvloerplaat KOMO, standaard

De meterkastvloerplaat is ontwikkeld om de doorvoerbochten te centreren op de juiste plaats in de vloer van de meterkastruimte. De meterkastvloerplaat is tot stand gekomen door nauwe samenwerking met de nutsbedrijven vertegenwoordigd door de Interprovinciale Werkgroep Uniformering Normmeterruimte. Eventuele trekspanning door zakkende ondergrond wordt opgevangen en de mantelbuisverbindingen zijn nastelbaar.

De standaard meterkastvloerplaat heeft sparingen voor gas, elektra, water, telecom en CAI en kan zowel links als rechts worden toegepast. De meterkastvloerplaat kan door ons voorzien worden met isolatie zodat  de RC waarde perfect aansluit bij de RC waarde van uw vloer.

 

De technische tekening (AutoCad en PDF formaat) en het KOMO certificaat kunt u bij downloads inzien.

 

Standaard sets in PVC

De standaard set invoerbochten is gefabriceerd en samengesteld volgens de IWUN richtlijnen. Samen met de funderingsdoorvoer en de meterkastvloerplaat dienen de invoerbochten voor de invoer van de nutsvoorzieningen in gebouwen. De invoerbochten zijn gekleurd, zodat direct duidelijk is welke voorziening door welke bocht loopt. Elke bocht is aan beide uiteinden afgedicht met speciedeksels om vervuiling te voorkomen. Invoerbochten zijn ook los verkrijgbaar.

Type kleur diameter Radius
Gas Geel  63 mm 500 mm
Water Blauw 50 mm 750 mm
CAI Groen 50 mm 500 mm
Telecom Grijs  50 mm 500 mm
Elektra Rood  50 mm 500 mm

 

Standaard zijn de bochten 1200 mm hoog en leverbaar in de volgende lengtes :

1200 mm / 1500 mm / 2000 mm / 2500 mm / 3000 mm / 3500 mm / 4000 mm / 4250 mm & 5000 mm

 

Indien deze lengtes niet afdoende zijn om de meterkast te bereiken, kan Tibuplast hulpstukken leveren om de invoerbochten te verlengen. Verlengde invoerbochten voorzien van trekkoorden behoort ook tot de mogelijkheden.
Invoerbochten in HDPE

Voor de situaties waar slagvaste invoerbochten gewenst zijn levert Tibuplast ook invoerbochten uitgevoerd in HDPE. Neem voor meer informatie contact met ons op: info@tibuplast.nl

Instortkokers, standaard

Instortkokers worden op maat gezaagd en zijn op verzoek voorzien van twee speciedeksels. Voor het beton storten worden de instortkokers in de bekisting aangebracht. Dit bespaart montage tijd. Ook worden zo kostbare betonboringen voorkomen. Instortkokers zijn in de volgende diameters en wanddiktes leverbaar: 

 

Ø50 x 3,2 mm, Ø 75 x 3,2 mm, Ø 110 x 3,2 mm, Ø 125 x 3,2 mm, Ø 160 x 4,0 mm, Ø 200 x 3,1 mm, Ø 250 x 3,8 mm en Ø 315 x 4,8 mm.

 

Bovenstaande sparingen zijn ook te voorzien van lekkraag zodat deze als waterdichte doorvoeren in een kelderwand gestort kunnen worden. Meer informatie hierover vindt u bij de Instortkokers t.b.v. waterdichte en gasdichte doorvoeringen.

 

Onderstaande tabel geeft de in te storten sparing voor uw invoerbochten.

 

Diameter invoerbocht Diameter sparing
50 mm 75 mm
63 mm 110 mm
75 mm 110 mm
110 mm 160 mm
125 mm 160 mm
160 mm 200 mm
200 mm 315 mm
Meterkastvloerplaat KOMO, stadsverwarming

De meterkastvloerplaat stadsverwarming heeft naast de sparingen voor elektra, water, telecom en CAI ook sparingen van 110mm t.b.v. stadsverwarming. Deze meterkastvloerplaat kan zowel links als rechts worden toegepast. De meterkastvloerplaat kan door ons voorzien worden met isolatie zodat de RC waarde perfect aansluit bij de RC waarde van uw vloer.

De technische tekening (AutoCad en PDF formaat)  en het KOMO certificaat kunt u bij downloads inzien.

Funderingsdoorvoersets met KOMO keur

De funderingsdoorvoer is in samenwerking met de nutsbedrijven volgens de IWUN richtlijnen is ontwikkeld. In combinatie met invoerbochten en de meterkastvloerplaat zorgt de funderingsdoorvoer voor een correcte en veilige aansluiting op nutsvoorzieningen in woningen en kleine bedrijven.

 

 

 

 

 

 

Eigenschappen

  • Gatenpatroon conform de IWUN richtlijnen en NEN 2768
  • Toepasbaar in alle voorkomende funderingen en wapeningen
  • Waarborgt een veilige aansluiting
  • Gasbelemmering conform NEN 2768 *
  • Onafhankelijk toepasbaar zowel bij links en rechts invoeren in de meterkastvloerplaat
  • Recyclebaar kunststof
  • Afwijkende funderingsbreedte ook leverbaar, standaard 400mm lengte

 

* De funderingsdoorvoerset is niet waterdicht en dus niet toepasbaar in een kelderwand. Voor het doorvoeren door een kelderwand kunt u instorthulzen toepassen. Neem hiervoor contact op met onze binnendienst.

Prefab meterkasten met FSC keurmerk, maatwerk

Tibuplast levert maatwerk prefab meterkasten met FSC keurmerk. De prefab meterkast worden voor u “op maat” geproduceerd.

De minimale binnenafmetingen van een meterkast in laagbouw- en hoogbouwwoningen met gasaansluiting zijn als volgt:

een inwendige hoogte van 2400 mm
een inwendige breedte van 770 mm
een inwendige diepte van 350 mm

Deze maten kunnen door u worden gewijzigd. De meterkasten zijn in verschillende uitvoeringen leverbaar. Informeer naar de mogelijkheden: info@tibuplast.nl

HSF RVS gevelplaten t.b.v. gas mantelbuis

De combinatie van aansluitleiding en funderingsdoorvoer moet een veilige gasvoorziening waarborgen. Voor een gegarandeerde werking van het ontspanningselement, die uitsluitend door de netbeheerder aangebracht wordt, is een correcte bouwkundige voorziening vereist om de aansluitleiding aan de woning te verbinden. N.B. Onder een correcte bouwkundige voorziening, wordt verstaan een invoerbocht 63 mm, die over voldoende afstand dragend is en in de fundering is gefixeerd. 

 

 

Nieuwbouw situaties waarin de bouwkundige voorziening niet voldoende is, zijn als volgt te herkennen:

  1. Er is een invoerbocht aanwezig in de fundering, maar deze is niet gefixeerd aan de fundering.
  2. Er is een invoerbocht onder de fundering doorgevoerd, maar het uiteinde is niet gefixeerd aan deze fundering.
  3. Er is geen invoerbocht aanwezig.

 

Bepaal via het volgende document welke gevelplaat u dient toe te passen : Gevelplaat model keuze

( Dit document is ook te downloaden bij onze Downloads

 

Indien de bouwkundige voorziening ontbreekt, of van onvoldoende kwaliteit is, dient een HSF Gevelpassage toegepast te worden. Deze gevelpassage brengt de bouwkundige voorziening op het vereiste niveau. Voor het verantwoord aansluiten van nieuwbouw woningen in zakkend gebied, wordt een ontspanningselement gebruikt, die uitsluitend door de netbeheerder wordt aangebracht. De constructie vangt de optredende belastingen op en voorkomt dat deze doorgegeven worden aan het in de woning gelegen deel van de aansluitleiding.

 

De constructie van de geheel in roestvast staal uitgevoerde gevelpassage voldoet aan de eisen van het bouwbesluit, beschreven in de NEN 2768, KIWA/GASTEC keuringseis KE 201 en de resultaten van het door Deltares (GeoDelft) uitgevoerde praktijk onderzoek. De keuze voor roestvast staal wordt mede bepaald door de agressieve condities in de bodem, waarbij bijvoorbeeld een elektrolytische aantasting van metaal optreedt.

  

Gevelpassage met en zonder achterplaat

 

Op de achterzijde van de HSF gevelpassage is een afdichtring aangebracht. Deze dient voor de gasbelemmerende afdichting op een gladde betonnen funderingsbalk. Indien door omstandigheden de afdichtring op de HSF gevelpassage niet voldoende afdicht, kan de ruimte achter de plaat gevuld worden met behulp van een 2 componenten PUR schuim, in overleg met desbetreffende Netbeheerder. Indien de invoerbocht onder de fundering is doorgevoerd (maaiveld < 500 mm), moet de gevelpassage middels een zogenaamde roestvast stalen achterplaat aan deze fundering bevestigd worden. N.B. De ruimte tussen de HSF gevelpassage en mantelbuis moet door de bouwaannemer gasbelemmerend gemaakt worden. De verantwoordelijkheid voor het gasbelemmerend maken berust bij de bouwaannemer.

 

Optredende belastingen
Bij een correcte aansluiting van het gasvoerende systeem op de gevel zal het onderstaande krachtenspel ontstaan. Vanuit het door Deltares (GeoDelft) uitgevoerde praktijkonderzoek zijn de volgende krachten vastgesteld. 

Fc Horizontaal ( NEN 2768 ) = 60 [kgf] 
Fb Verticaal ( NEN 2768 ) = 400 [kgf]

De stijfheid van de gevelpassage constructie zorgt voor een minimale hoekverdraaiing van max. 3 graden t.o.v. de horizontaal. Hiermee is een correcte werking van het HSF systeem gewaarborgd. Voor een juiste montage verwijzen wij U naar de HSF montage instructies.

 

Type aansluiting netbeheerder

In geval van een invoerbocht kan met een polyethyleen leidingconstructie de aansluiting in de woning gemaakt worden. In de overige situaties moet een gasleiding met mantelbuis constructie worden gebruikt.

Voor de diverse typen aansluitleidingen zijn door HSF specifieke gevelpassages ontwikkeld die ervoor zorgen dat er voor elke situatie een veilige oplossing gerealiseerd kan worden.

Artikelnummer

Omschrijving

87346814

R.V.S. Gevelplaat & Aansluitkop voor gasmantelbuis 63mm en funderingsgaten 80 - 90 - 100 & 110mm

 

Indien men onder de fundering door gaat dient men de 87446752 of 87446753 separaat bij te bestellen.

 
87446752

Gevelpassage montageplaat 63mm welke onder fundering wordt aangebracht in combinatie met art. nr. 87346814

 

Let op artikel 87346814 (hoofdartikel) dient separaat besteld te worden.

 
87446753

Gevelpassage montageplaat 63mm welke onder fundering wordt aangebracht in combinatie met art. nr. 87346814 - kort model

 

Let op artikel 87346814 (hoofdartikel) dient separaat besteld te worden.

 

Invoerbochten

Al onze invoerbochten zijn zowel los als in complete sets in afwijkende diameters, graden en radiussen leverbaar. Invoerbochten met een diameter van 50mm kunnen wij leveren in de kleuren grijs, groen, blauw of rood. Elke bocht is aan beide uiteinden afgedicht met speciedeksels om vervuiling te voorkomen. Alle andere diameters worden geleverd in de kleur grijs of geel (gas).
De maximale lengte van invoerbochten uit één stuk is 1200 x 13500 mm. De mogelijheden daarvan vindt u bij invoerbochten uit 1 stuk.
Lengten langer dan 13500mm uit 1 stuk op aanvraag. Prijzen op aanvraag.

 

Invoerbochten in diameters Ø75 / Ø90 / Ø110 / Ø125 / Ø160 mm zijn eveneens leverbaar. In onderstaande tabel vind u de mogelijkheden.

Bepaling maatvoering invoerbocht :

De standaard hoogte van een invoerbocht is 1200 mm. Deze kan aangepast worden in bijv. 1400 mm of andere afmeting.

50mm ( H x L ) R = 500 / 750mm

1200 x 1200mm

1200 x 1500mm

1200 x 2000mm

1200 x 2500mm

1200 x 3000mm

1200 x 3500mm

1200 x 4000mm

1200 x 4250mm

1200 x 5000mm

63mm ( H x L ) R = 500mm

1200 x 1200mm

1200 x 1500mm

1200 x 2000mm

1200 x 2500mm

1200 x 3000mm

1200 x 3500mm

1200 x 4000mm

1200 x 4250mm

1200 x 5000mm

75mm ( H x L ) R = 500 / 600 / 750 / 900mm

1200 x 1000mm

1200 x 1200mm

1200 x 1500mm

1200 x 2000mm

1200 x 3000mm

1200 x 4000mm

1200 x 5000mm

110mm ( H x L ) R = 600 / 660 / 750 / 900 / 1050mm

1200 x 1000mm

1200 x 1200mm

1200 x 1500mm

1200 x 2000mm

1200 x 3000mm

1200 x 4000mm

1200 x 5000mm

125mm ( H x L ) R = 660 / 750 / 900 / 1050mm

1200 x 1000mm

1200 x 1200mm

1200 x 1500mm

1200 x 2000mm

1200 x 3000mm

1200 x 4000mm

1200 x 5000mm

160mm ( H x L ) R = 750 / 900 / 1050mm

1200 x 1000mm

1200 x 1200mm

1200 x 1500mm

1200 x 2000mm

1200 x 3000mm

1200 x 4000mm

1200 x 5000mm

Lange invoerbochten uit één stuk

Invoerbochten kunnen wij tot een maximale lengte van 1200 x 13500 mm uit 1 stuk produceren. Wij kunnen ook alle bijbehorende hulpstukken leveren om nog langere invoerbochten te creëren. Langere lengten kunnen worden voorzien van een trekkoord indien dit gewenst is. Elke bocht is aan beide uiteinden afgedicht met speciedeksels om vervuiling te voorkomen. Lengten langer dan 13500mm uit 1 stuk op aanvraag. Prijzen op aanvraag.

Diameter

Kleur

Langst mogelijk lengte

 

Ø50 mm

Grijs, groen, blauw of rood

1200 x 13500 mm

 

Ø63 mm

Geel

1200 x 13500 mm

 

Ø75 mm

Geel, grijs, groen, blauw of rood

1200 x 13500 mm

 
Ø90 mm Geel 1200 x 9000 mm  

Ø110 mm

Geel, grijs, groen, blauw of rood

1200 x 13500 mm

 

Ø125 mm

Geel, grijs, groen blauw of rood

1200 x 9000 mm

 

Ø160 mm

Geel, grijs, groen blauw of rood

1200 x 9000 mm

 

 

Meterkastvloerplaat, maatwerk

Tibuplast levert een eigen PP (polypropyleen) 18 mm meterkastplaat die in elke gewenste maat en met elk gewenst gatenpatroon kan worden geproduceerd. Deze plaat is zeer geschikt voor de utiliteitsbouw en te produceren volgens de bijbehorende richtlijnen. Ook isolatieplaten in verschillende diktes die onder de meterkastvloerplaten worden aangebracht behoren tot de mogelijkheden. Wij leveren RC 3,0 tot en met RC 5,0.

 

In onze maatvoering is rekening gehouden met één achter- en twee meterkastwanden van 18 mm, die op de plaat geplaatst kunnen worden. De meterkastvloerplaten worden standaard voorzien van 4 stelvleugels om deze makkelijk te monteren.

Onze selectie voor jou

Producten